Havbrukskollektivet er et nettverk av enkeltstående selskaper innen havbruksnæringen som tilbyr teknologiske løsninger for fremtiden.